Leiden – LUMC Willem-Alexander Kinderziekenhuis

logo lumc_Fedra_RGB_NLPatiëntenpopulatie

Op de Intensive Care Kinderen (ICK) van het LUMC worden kinderen van 0 tot 16 jaar verpleegd. Van de 12 bedden zijn er momenteel 11 open waar gemiddeld per jaar meer dan 400 patiënten worden opgenomen.

Congenitale hartchirurgie en beenmergtransplantatie bij kinderen zijn speerpunten van het LUMC. Dit betekent dat er veel kinderen liggen na complexe hartchirurgie waarbij regelmatig cardiale ECMO wordt toegepast. Deze kinderen worden vaak op jonge leeftijd geopereerd waardoor er relatief veel zuigelingen en peuters op onze IC-kinderen zijn opgenomen.

Er worden kinderen verpleegd met:

•  cardiologische stoornissen en na cardiochirurgie
•  neurologische stoornissen en na neurochirurgie
•  respiratoire stoornissen zoals RSV bronchiolitis
•  na beenmerg- en stamceltransplantatie met respiratoire of hemodynamische problemen
•  na verdrinking en andere trauma’s
•  problemen met vocht-, electrolyten- en voedingshuishouding
•  stoornissen als gevolg van infectie, zoals meningococcensepsis

Organisatie

De unit IC-kinderen vormt, samen met 4 IC-units voor volwassenen en een Medium Care unit, de afdeling Intensive Care. De IC-kinderen zijn heeft  2 eenpersoons-isolatiekamers  en 5 tweepersoonskamers.

Op de IC-kinderen werkt een enthousiast team van IC-kinderverpleegkundigen en intensivisten. Ook werkt er een aantal IC-verpleegkundigen in opleiding. Er bestaat voor de verpleegkundigen de mogelijkheid uit te wisselen met andere IC-units en afdelingen zoals PACU en SEH. Ook duobanen behoren tot de mogelijkheden.

We werken intensief samen met het Willem-Alexander Kinderziekenhuis, de medewerkers van de satellietapotheek, maatschappelijk werk, geestelijke verzorging, fysiotherapie, pedagogisch medewerkers en psychologie.Verpleegkundige zorg

Het kind staat centraal in onze zorgverlening en kan niet los gezien worden van zijn ouders/verzorgers. Op de ICK wordt de ouder-kindrelatie dan ook als vanzelfsprekend beschouwd. Ouderparticipatie speelt een belangrijke rol en wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. De mogelijkheid tot rooming-in wordt erg gewaardeerd door de ouders. Er wordt gewerkt met het systeem van Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (E.V.V.).

Ouders kunnen de hele dag bij hun kind blijven. Ook in kritieke situaties, zoals een reanimatie, bestaat de mogelijkheid voor ouders om bij hun kind te blijven. Het Ronald McDonaldhuis ligt vlakbij het ziekenhuis, en soms kunnen de ouders ook in het ziekenhuis slapen.

Sinds 2005 wordt er met PDMS (patiënten data management systeem) gewerkt. Daarmee worden alle patiëntengegevens elektronisch verwerkt en opgeslagen.

ICK2blur3


Bij- en nascholing

De Intensive Care biedt medewerkers ruime mogelijkheden op het gebied van bij- en nascholing, zoals klinische lessen, scholingsdagen over bijvoorbeeld circulatie, refereeravonden en e-learnings. De reanimatietrainingen worden gezamenlijk met de artsen van de Intensive Care gedaan waarbij scenariotrainingen en communicatie belangrijk zijn.
Iedere verpleegkundige houdt een portfolio bij met relevante informatie over haar/zijn deskundigheid. Tijdens het jaargesprek wordt het portfolio gebruikt om de behoefte en noodzaak aan bij- en nascholing van de medewerker te bespreken.


Opleiding

Het LUMC biedt een seriële ICV-ICK opleiding aan. De opleiding is toegankelijk voor gediplomeerd verpleegkundigen. De opleiding is competentiegericht, afhankelijk van vooropleiding worden vrijstellingen verleend. Er wordt een stage gelopen in het  Willem-Alexander Kinderziekenhuis op de neonatologie en op de kinderafdeling. De volledige ICV-ICK opleiding duurt 2,5 jaar bij een contract van 32 uur. De opleidingen worden beiden met een CZO-erkend diploma afgesloten. Natuurlijk kun je met een ICV-diploma ook alleen de ICK opleiding bij ons doen. Deze duurt dan 10 maanden.

Het LUMC ligt vlak naast het station Leiden Centraal. Daarnaast heeft het een grote parkeergarage waar altijd ruimte is voor personeel tegen een kleine vergoeding. Klik hier voor routebeschrijving.

 

Als je informatie wilt over werken op de IC Kinderen van het LUMC kijk dan op onze website: Intensive Care of neem contact op met de teamleiders van de afdeling.

Annemiek van Litsenburg
telefoon 071-5263398/ GSM 98504
email: A.P.van_Litsenburg@lumc.nl

Irene van Beers

telefoon 071-5263398/ GSM 98101
email: I.J.J.van_Beers@lumc.nl

Algemene informatie over het LUMC kun je vinden op www.lumc.nl

foto ECMO 1

Promoot deze pagina via: