Maastricht – UMC+

picu1 Patiëntenpopulatie
Op de Pediatrische intensive care worden kinderen tot 16 jaar opgenomen waarvan de gezondheidstoestand een continue bewaking van de vitale functies vraagt, ondersteuning van de vitale lichaamsfuncties en zonodig overname van een vitale functie vanwege een dreigende of aanwezige stoornis. Bij deze patiënten kan zich een verscheidenheid aan gezondheids pr oblemen voordoen. De patiënt in deze ernstige soms levensbedreigende situatie is totaal afhankelijk van de zorgverleners en de apparatuur. Bij het verplegen van kinderen is de intensieve begeleiding van de ouders een wezenlijk onderdeel van de zorg. Ouders maken deel uit van de verzorging van hun kind en zijn zeer betrokken bij alles wat er rondom het bed gebeurd.

 

 

De nu volgende opsommingen van opname indicaties, zijn de meest voorkomende op de pediatrische intensive care:

 

 • Post operatieve / electieve OK-patiënten voor eventuele nabeademing
 • Neurochirurgie
 • Politrauma
 • Meningococcen sepsis
 • Nierfunctievervangende therapie
 • Metabole stoornissen
 • Infectieziekte
 • Intoxicatie
 • Neurologie
 • Tracheostoma
 • Thuisbeademing
 • Weanings problemen bij neonaten en premature kinderen

 

Kinderen met een oncologische aandoening die een kortdurende analgesie/ sedatie nodig hebben b.v. lumbaalpunctie, en beenmergpunctie.

 


Kenmerken ICK
De patiënten die op de Pediatrische intensive care worden verpleegd, hebben allen hoog complexe gezondheids pr oblemen, die een continue bewaking vragen. De gezondheidstoestand van de patiënten kan zeer snel wisselen en vraagt van de verpleegkundige snelle beoordeling van de situaties en welke interventies noodzakelijk zijn. De vitale functies worden bewaakt middels gespecifeerde apparatuur: respiratie, circulatie, hersenfunctie/ neurologische toestand, temperatuursregulatie en interne milieu. Daar de kans op complicaties met ernstige, of fatale gevolgen groot is, verzamelt de I.C. verpleegkundige continu gegevens. De I.C. verpleegkundige analyseert deze gegevens, inter pr eteert en integreert deze om subtiele veranderingen in de toestand van de patiënt te signaleren en de verpleegkundige interventies daarop af te stemmen.

Gespecificeerde apparatuur:

•  Algemene monitoring
•  Beademing (HFO, NO-beademing)
•  Drukbewaking middels centraal Veneuze Lijn, Arteriële lijn, I.C.P. meting, SG.
•  Drukmeting
•  CVVH
•  Infuuspompen, perfusoren
•  Speciale bedden/ matrassen
•  Defibrillator

Daarnaast begeleidt de IC verpleegkundige van de PICU ook transporten van patiënten van en naar andere ziekenhuizen in binnen en buitenland. De ernstige gezondheidstoestand van de IC-patiënt vraagt van de IC- verpleegkundige ook een intensive begeleiding van de patiënt en de naasten van de patiënt.

Medion DIGITAL CAMERA

Medion DIGITAL CAMERA

Personeel
Gediplomeerd verpleegkundige met intensive care opleiding: 30,0Fte
Studenten SVIC opleiding: 1,0 Fte
Praktijkcoördinator: 0,18 Fte
Afdelingsassistenten: 0,3 fte
Afdelingsleiding: 1,0Fte
(1 hoofdverpleegkundige voor de kinderafdeling en de PICU)
Unitleider: 1,0 Fte
Secretariaat: 0,5Fte
Junior specialist: 1,0Fte
Senior specialist: 4,0FteOverige disciplines
Paramedische diensten op consult basis, zoals voedingsteam, fysiotherapie, röntgen, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk, psychologie, psychiatrie, ziekenhuishygiëne. Verder ook nog pastoraal werk en klinische techniek.


Verdere kenmerken
De PICU heeft 8 operationele bedden en de ruimte om 2 extra bedden te realiseren in de toekomst. De PICU is onderdeel van de kinderzorgeenheid waar o.a. een MCen een oncologie unit vallen.
Promoot deze pagina via: