Nijmegen – UMC St. Radboud Amalia Kinderziekenhuis

UMCRadboudGROEN315U   

 Mieke Meulendijks
Zorgmanager

Radboudumc
Postbus 9101
umcnlogo6500 HB Nijmegen
Email: Mieke.Meulendijks@Radboudumc.nl

 

 

 

 

Kenmerken Intensive Care Kinderen (ICK) Nijmegen
De algemene intensive care kinderen bestaat uit 8 bedden (6 IC en 2 HC bedden) met een uitbreidingsmogelijkheid van twee bedden.Kinderen variëren in de leeftijd van 0 tot 16 jaar. 80% van de kinderen is jonger dan 4 jaar. Deze zorg is nodig omdat vitale functies zodanig verstoord zijn dat deze voortdurend bewaakt, beschermd, gecorrigeerd of overgenomen dienen te worden voor kortere of langere tijd. Hierbij te denken bijvoorbeeld aan beademing, nierfunctievervangende therapie, drukmetingen, toedienen van bloeddrukondersteunende medicijnen etc.

twiggyonderzoekick

 

Patiëntenpopulatie
De kinderen worden ingestuurd vanuit alle specialismen binnen het UMCN en perifere ziekenhuizen uit de regio. Hierdoor bestaat er een grote variëteit van ziektebeelden. Dit zijn veelal ernstige infectie ziekten, traumapatiënten, neurochirurgisch en algemene chirurgische aandoeningen. De gemiddelde ligduur van de kinderen op de algemene intensive care kinderen is 6 dagen. Er wordt gestreefd naar een zo individueel mogelijke zorg, bejegening, behandeling van het kind en zijn ouders.

handjeknuffelick

  

Kenmerken van verpleegkundige zorg
De zorg op de ICK is gericht op het bieden van medische en verpleegkundige zorg waarbij de kinderen optimaal behandeld worden. We maken gebruik van de huidige medische en verpleegkundige ontwikkelingen. De zorg wordt uitgevoerd en gecoördineerd door speciaal opgeleide verpleegkundigen die niet alleen aandacht voor het kind maar ook voor diens ouders/verzorgers hebben. Het methodisch handelen is een uitgangspunt van het verpleegkundig zorgbeleid. Dit komt tot uiting in het gevoerde verpleegsysteem eerst verantwoordelijk verpleegkundige (EVV) en verder wordt het patiënt toewijzingssysteem gehanteerd. Afhankelijk van de personele bezetting en de zorgzwaarte verzorgt een verpleegkundige een tot twee patiënten voor verslaglegging wordt gebruik gemaakt van een het PDMS en electronisch patiënten dossier.

 

overzichtkmrick

 

MICU

Vanuit de intensive care kinderen worden de transporten geregeld. Het vitaal bedreigd kind in een ziekenhuis in de regio, wordt door de ICK-verpleegkundige en kinderintensivist, in samenwerking met de regionale ambulance voorziening in Nijmegen verzorgd. Dit wordt uitgevoerd met een speciaal voor kinderen uitgeruste transportunit voor de veiligheid en stabiliteit van het ernstig zieke kind.

 

micuick

 

 

Onderwijs
Binnen het verpleegkundig team wordt veel gedaan aan scholing en verbetering of aanpassing aan de verpleegkundige zorg. Binnen het team zijn diverse werkgroepen actief zoals CRM, beademing, reanimatie, transport, zorg rondom het overlijden van een kind, comfortscore etc. Afdelingsbijscholingen vinden regelmatig plaats, waarin het team de laatste ontwikkelingen van symposia, literatuur en aanbevelingen vanuit werkgroepen worden gereflecteerd.

Samen zorgen we voor een zo actueel mogelijke ontwikkeling van de verpleegkundige zorg rond om het vitaal bedreigd kind op de intensive care.

 

Onderzoek

Binnen de afdeling intensive care neemt onderzoek een belangrijke plaats in. De research groep coördineert dit. Op de ICK lopen een aantal onderzoekslijnen. Een aantal verpleegkundigen houden zich bezig met verpleeg-/wetenschappelijk onderzoek. 

 

Verpleegkundig personeelsbeleid
Het team van de intensive care kinderen bestaat uit ongeveer 50 personen. Dit zijn zowel de gediplomeerde IC-verpleegkundigen, HC verpleegkundigen, studenten, verpleegassistenten, secretaresse, pedagogisch medewerker en leidinggevenden. Het team is enthousiast en actief.

 

Opleidingseisen
Ben je HBOV- of A-verpleegkundige en bij voorkeur in het bezit van VKV diploma,  kun je solliciteren naar de opleiding tot Vervolgopleiding Intensive Care Verpleegkundige (Kinderen). Je volgt een van de trajecten die opleiden tot ICK verpleegkundige. De opleidingstrajecten worden op maat gemaakt en is afhankelijk van je vooropleiding(en).

 

 

Contact umcnmuis

Mieke Meulendijks
Zorgmanager intensive care kinderen

Tel. 024-3619401
E-mail:

Mieke.Meulendijks@Radboudumc.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoot deze pagina via: