Over ICK

Kenmerken van een afdeling Intensive Care Kinderen 

Er zijn 7 centra in Nederland met een afdeling Intensive Care Kinderen. Deze hebben gemeen dat er een aan een ontwikkelingsfase aangepaste zorg, communicatie en begeleiding vereist wordt;
Het kind is extra kwetsbaar voor negatieve ervaringen gedurende bepaalde fasen van de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Een multi disiplinaire aanpak is daardoor op een afdeling Intensive Care Kinderen onmisbaar. Op deze wijze kan het kind zo snel mogelijk beter gemaakt worden om de nadelige gevolgen van een verblijf op de afdeling te beperken.

Overige kenmerken zijn:

•  Het betreft intensieve zorg voor kinderen met een leeftijd van 0 tot (16) 18
•  De verpleegkundige zorg wordt voor elk kind individueel bepaald: deze is afhankelijk van de
   ontwikkelingsfase.

Er bestaat een nauwe samenwerkingsverband met de pedagogisch medewerkster om de benadering van het kind met zijn ouders/ verzorgers te inventariseren.

Ook biedt de pedagogisch medewerkster de kinderen speelmogelijkheden (speelgoed/ voorlezen/ muziek etc.) en communicatiemogelijkheden (plaatjesboek o.a.). De afdeling is zoveel mogelijk ingericht naar de behoeften van een kind: warm, kleurrijk, televisie/video en cd speler bij ieder bed etc.

•  De verpleegkundigen spelen een grote rol in de begeleiding van ouders/ verzorgers. Ouders/ verzorgers
   mogen 24 uur per dag bij hun kind aanwezig zijn. Dit brengt extra drukte met zich mee op de afdeling.
•  De ouders/ verzorgers kunnen onder begeleiding van de verpleegkundige een rol spelen in de verzorging
   van hun kind

 

Patiëntenpopulatie  
Op de afdeling Intensive Care Kinderen worden patiënten verpleegd in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die ernstig ziek zijn, waardoor zij extra zorg en permanente bewaking behoeven. In principe worden alle specialismen vertegenwoordigd, waarbij het zwaartepunt op de verschillende afdelingen varieert. Dit hangt samen met zowel het aanbod uit de regio, als met het specialisme van het ziekenhuis.

 

Kenmerken van de verpleegkundige zorg 

De afdeling Intensive Care Kinderen biedt zorg aan kinderen van wie één of meerdere vitale lichaamsfuncties bedreigd zijn en waarbij alle mogelijke lichaamsfuncties bewaakt, ondersteund en/ of overgenomen worden.

Omdat de kinderen allemaal ernstig ziek zijn, neemt de psychosociale zorg in het dagelijkse werk een prominente plaats in. Ouderparticipatie is hierbij vanzelfsprekend; Behalve het kind moet de verpleegkundige ook ouders kunnen opvangen en begeleiden. Dat vraagt vooral om de juiste attitude, waarbij ook emotionele zorg voor elkaar en jezelf van belang is.

Daarnaast vraagt het verpleegkundig werk om medisch technische kennis en vaardigheid op topniveau; Het toedienen van medicatie, bedienen van beademingsapparatuur en het snelle handelen in acute situaties, hangen in grote mate af van allerlei variabelen, zoals onder meer lengte en gewicht van een kind.

Ook is het een van de kerntaken van de medewerkers op de afdeling Intensive Care Kinderen om de algemene kwaliteit van zorg te verbeteren.

Kortom werken op een afdeling Intensive Care Kinderen is weggelegd voor verpleegkundigen die
ambitieus zijn en houden van een dynamische afdeling waar de zorg voor het kind en zijn ouders centraal staat.

 

Promoot deze pagina via: