Rotterdam – Erasmus Sophia

 
Intensive Care Kinderen sectormanager: 
Inge van ‘t Wout-Bilderbeek
i.vantwout@erasmusmc.nl
010 – 70 36745
Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Molewaterplein 60 / Postbus 2060
3015 GJ  ROTTERDAM / 3000 CB  ROTTERDAM

 

 

 

Introductie
In het Erasmus MC-Sophia wordt zorg verleend aan kinderen met zeldzame en complexe aandoeningen. Vaak worden de kinderen doorgestuurd vanuit een algemeen ziekenhuis. Vanzelfsprekend wordt daar goede geneeskunde zorg verleend, maar soms is er  meer of specifiekere zorg nodig die niet in een algemeen ziekenhuis geleverd kan worden. In zo’n situatie worden kinderen overgebracht naar een universitair medisch centrum. Sommige patiënten hebben zo’n bijzondere of zeldzame ziekte dat ze zelfs vanuit het buitenland worden doorverwezen naar het Erasmus MC-Sophia. Mede hierdoor is het verpleegkundig werk in het Erasmus MC-Sophia niet alleen heel veelzijdig, maar ook heel speciaal.

 

IC Kinderen
De intensive care in het Erasmus MC-Sophia is onderverdeeld in een kinder intensive care (IC Kinderen) en een neonatale intensive care (IC Neonatologie). Op de IC Kinderen zijn er 27 bedden verdeeld over vier units. De duur van de opname is zeer wisselend en varieert van een paar uur tot een aantal maanden. De zorgintensiteit is afhankelijk van de toestand van het kind. 

Begeleiding
Naast de zorg voor het kind is ook de opvang en begeleiding van de ouders/verzorgers een belangrijke taak. Deze begeleiding is op de IC Kinderen multidisciplinair georganiseerd. Er bestaat een nauwe samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werk, pedagogische zorg en overige disciplines.

Om de zorg te verbeteren werken de IC Kinderen en de IC Neonatologie volgens het systeem van patiëntgericht verplegen. Deze patiëntgerichte manier van werken komt tot uiting in het toewijzen van een aantal patiënten per verpleegkundige per dienst. Ook wordt er gewerkt met een eerst verantwoordelijke verpleegkundige (EVV’er) en een vaste arts. De EVV’er coördineert de totale zorg van de gehele opname van een patiënt. Het contact met de ouders is daarbij een heel belangrijk onderdeel.

 

Patiënt Data Management Systeem / HiX
Beide IC’s werken met een Patiënt Data Management Systeem (PDMS). Dit is een automatiseringssysteem dat patiëntgegevens organiseert en presenteert. Hierdoor is het een goed hulpmiddel voor het volledige behandelteam. Het verpleegkundig dossier is een onderdeel geworden van HiX-PDMS. 

 

Patiëntenpopulatie 
Op de IC Kinderen zijn onder andere kinderen opgenomen met:
·    aangeboren hartafwijkingen, cardiomyopathieën, harttransplantaties;
·    aangeboren afwijkingen die intensive zorg nodig hebben;
·    behoefte aan intensieve zorg na een operatie (neurochirurgisch, plastische chirurgie etc.);
·    ernstig trauma;
·    neurologische problemen;
·    infectieziekten;
·    KNO problemen.

 

ECMO
Specifieke zorg op de IC Kinderen is ECMO (Extra Corporele Membraan Oxygenatie). Tijdens een ECMO-behandeling wordt gebruik gemaakt van een machine die het werk van de longen overneemt. De longen krijgen zo de gelegenheid te genezen. Wanneer het hart niet optimaal functioneert, kan de machine ook de hartfunctie tijdelijk overnemen. De machine pompt dan het bloed door het lichaam.

 

Onderwijs
Op beide IC’s nemen onderwijs, deskundigheidsbevordering en verpleegkundig onderzoek een belangrijke plaats in.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:
·    intercollegiale scholing/toetsing;
·    scholingsdagen;
·    klinische lessen gegeven door verpleegkundigen en artsen;
·    houden van presentaties en bezoeken van (inter-)nationale congressen/symposia;
·    deelnemen aan scenariotrainingen.


Onderzoek
Enkele voorbeelden van verpleegkundig onderzoek op de de kinder IC’s zijn:
·    kwaliteitsonderzoek;
·    onderzoek naar comfort van kinderen met behulp van de COMFORT-schaal;
·    voedingsonderzoek;
·    sedatie bij kinderen ;
·    follow-up bij kinderen.

 

 

Personeel                                                                                                                                                                                                                                                                                               Het verpleegkundige team bestaat uit 90 formatieplaatsen. Wat betekent dat er 120 verpleegkundigen op de IC Kinderen werken. Een deel hiervan zijn verpleegkundig studenten die in opleiding zijn. De medische staf bestaat uit intensivisten, intensivisten in opleiding en arts-assistenten. Ondersteuning voor de afdeling wordt gegeven door onder andere secretaresses en zorg- en afdelingsassistenten.

Opleiding
Op beide afdelingen is het goed mogelijk om parttime te werken, met een minimum van 20 uur per week. Vanaf 24 uur per week is het mogelijk de specialistische vervolgopleiding ICN/ICK te volgen. Dit is de specialistische vervolgopleiding kinder IC, wel of niet gecombineerd met de specialistische opleiding voor de IC neonatologie. Ook is het mogelijk om de HCK (High Care kinderen) of SVK (Specialistische Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde) te volgen.
 

Carrière mogelijkheden
Door het universitaire karakter van het Erasmus MC-Sophia nemen onderzoek, opleidingen en onderwijs een belangrijke plaats in. Er zijn meer dan genoeg mogelijkheden om je als verpleegkundige verder te ontwikkelen. Je kunt een scala aan specialistische opleidingen volgen die precies passen bij je eigen ambities. Eventuele vrijstellingen worden bepaald op basis van je vooropleidingen en portfolio.

Wil je meer informatie over de te volgen opleidingen of wil je graag een dagje meelopen, bel dan 010 – 70 36819 of e-mail:
Gabriëlle de Vogel (g.devogel@erasmusmc.nl)

Of kijk op www.werkenbijsophia.nl

 

Promoot deze pagina via: