Groningen – UMCG Beatrix Kinderkliniek

 UMCGkort_fc

Het Beatrix kinderziekenhuis UMCG

 

 Beatrix_Kinderziekenhuis

 

 

Het Beatrix Kinderziekenhuis maakt deel uit van het Universitair Medisch Centrum Groningen [UMCG]. De Kinder IC van het Beatrix Kinderziekenhuis is een van de acht Intensive Care afdelingen voor kinderen in Nederland. De Kinder IC heeft in Noord Nederland een grote regionale functie. Het is het enige centrum in Nederland waar levertransplantaties en dunne darmtransplantaties bij kinderen worden uitgevoerd.  

 

Wij willen kinderen de beste en meest professionele intensieve zorg en behandeling bieden in een zo prettig mogelijke omgeving.

  

 KHCR_1

 

 

 KHCR_2

 Foto unit IC rood 

 

De meeste kinderen hebben slechts enkele dagen intensieve zorg nodig, maar sommige kinderen zijn maanden op de Kinder IC. Op onze Kinder IC is ruimte voor 20 beademingsbedden. De Kinder IC is ruim en licht van kleur en heeft rondom uitzicht op de buitenwereld. Naast een familiekamer zijn er meer kamers om gesprekken met ouders te voeren. 

 

KICB_1

 

 

KICB_2

Foto unit IC blauw.

 

De bedden zijn verdeeld over drie units: twee units met zes beademingsbedden en één unit met acht beademingsbedden. De units kunnen geheel zelfstandig functioneren. Als er onverhoopt een ziekenhuisbacterie gevonden wordt, kan één unit worden ‘afgesloten’. Hierdoor is de continuïteit van de zorg gewaarborgd.

 

KICG_1

 

KICG_3

 

  

 

 

De afdeling biedt zorg aan kinderen met bedreigde “vitale” lichaamsfuncties. Alle mogelijke lichaamsfuncties kunnen worden bewaakt, ondersteund of soms zelfs overgenomen, Specifieke deskundigheid heeft de Kinder IC in Groningen op het gebied van leverfalen en leverfunctievervanging (dialyse) en pulmonale hypertensie.

 

De deelgebieden die op de afdeling regelmatig voorkomen zijn:

·    Transplantaties: lever, longen en darmen.  

·    Kindercardiologie / kindercardiochirurgie  

·    Kinderneurologie / kinderneurochirurgie  

·    Kindernefrologie / dialyse  

·    Kinderchirurgie  

·    Traumatologie 

·    Kinderortopedie  

·    Kinder-KNO /tracheacanules, nauwe samenwerking met het centrum voor thuisbeademing

Intensive care is teamwork van medische specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen, zorgassistenten, pedagogisch medewerkers, fysiotherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en anderen.

 

 

 

 

Transport brancard

Transport_brancard

 

 

De kinderintensivist transporteert IC-behoeftige kinderen vanuit het verwijzende ziekenhuis in de regio Noord Nederland naar de Kinder IC met de speciaal ontwikkelde transportbrancard, indien nodig met een ICK verpleegkundige.

 

 

De Kinder IC is verantwoordelijk voor de kinderreanimatie in het Beatrix Kinderziekenhuis, twee Kinder IC verpleegkundige zijn per dienst zijn oproepbaar.

 

Transport_kaart

 

 

Opleiding:

Op onze Kinder IC kan de opleiding voor Kinder IC verpleegkundige gevolgd worden.

De opleiding is erkend door College Ziekenhuisopleidingen.[CZO]

 

De opleiding bestaat uit een theorie-en praktijkdeel. Het theoriedeel wordt verzorgd door het Wenckebach Instituut van het UMCG. [www.wenckebachinstituut.nl]

De opleiding duurt achttien maanden en start jaarlijks in september. De opleiding bestaat uit vier modules, een basis IC module, een module communicatie en samenwerking, de kindspecifieke module en de kwaliteitsmodule.

Halverwege en aan het eind van de opleiding wordt de praktijk getoetst door een proeve van bekwaamheid. Tussendoor zijn er ook theoretische toetsen.

 

 

 

Voor meer informatie over het werken op de Kinder IC  of over de opleiding kun je contact opnemen met één van de teamleiders, telefoon 050-3614206. Email: kindericverpleging@umcg.nl 

Of met Rinske van der Heide, onderwijs coördinator , telefoonnummer 050-3614366. Email: mailto:r.t.van.der.heide@umcg.nl

 

De mogelijkheid bestaat ook om een dag mee te lopen op de Kinder IC.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.umcg.nl/ en video werken op de Kinder IC..

 

Promoot deze pagina via: